Гурток
"Барвиста веселка" 

Керівник: Похилова Олена Анатоліївна

Метою гуртка є: виховання засобами образотворчого мистецтва високих естетичних ідеалів на основі особистісно-ціннісного ставлення до реального світу та творів мистецтва; здатності до сприймання, розуміння і створення художніх образів; формування потреб у творчої самореалізації у процесі художнього осмислення світу.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетенцій:

Пізнавальна – засвоєння елементарних основ образотворчого мистецтва й оволодіння графічно-практичними уміннями й навичками малювання;

Навчальна – розвиток асоціативно-образного мислення;

Творча – виявлення та активізація фантазії, уяви під час створення власних образів у художньо-практичній діяльності;

Соціальна – закріплення взаємозв’язку з однолітками і дорослими, створення сприятливого комунікативного середовища.

Діяльність гуртка розрахована на роботу з дітьми віком від 6 до 18 років.

Drag and Drop Website Builder