Клуб школярів "Байда"

Культорганізатор: Жирна Наталія Вікторівна 

Метою та основними завданнями діяльності клубу школярів «Байда» є організація змістовного дозвілля дітей та юнацтва з урахуванням особистих та колективних інтересів; стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку; популяризація та пропаганда принципів здорового способу життя, розвиваючих дозвіллєвих програм.

На базі клубу школярів ведуть свою діяльність

Гуртки:

«Здібна дитина» (керівник: Бацина Ю.А.);
«Івєрія» (керівник: Жирна Н.В.).
Усім небайдужим, допитливим; тим, хто хоче брати участь у конкурсах, фестивалях, майстер – класах; стати організаторами міні проектів, тематичних заходів, допоможуть творчі об'єднання:

«Ерудит»
Метою творчого об’єднання є формування ключових компетентностей особистості засобами дозвіллєво-ігрової діяльності.

Для досягнення мети передбачено реалізацію завдань з формування таких компетентностей:

пізнавальної – формування сукупності компетентностей особистості у сфері самостійної пізнавальної діяльності, що включає елементи логічної діяльностіі;
практичної – формування навичок цілеспрямованого пошуку необхідної інформації, опрацювання різнохарактерних запитань, ігор та проведення вікторин, згуртування дитячого колективу;
творчої – забезпечує розвиток творчих здібностей вихованців у процесі інтелектуального спілкування, здібностей фантазувати, критично мислити;
соціальної – сприяє соціалізації особистості, її самореалізації в соціумі; вихованню дбайливого ставлення до духовних та матеріальних цінностей, народних традицій; формуванню морально-етичної, естетичної, правової культури.
Вік дітей: 5 – 15 років

«Юні організатори дозвілля»
Програма творчого об’єднання орієнтована на змістовне дозвілля, культурний відпочинок та розумні розваги; розширенню кругозору вихованців, виробленню вмінь і навичок самоосвіти; формуванню інтересів до різних галузей мистецтва.

Програма передбачає цілий комплекс навчальних дисциплін, які розв’язують ряд творчих завдань. виховання художньої уяви, творчої ініціативи, культури мови, моделювання навичок соціальної поведінки в певних умовах.

Вік дітей: 5 – 15 років.

No Code Website Builder