Клуб школярів "Світоч"

Методист Михайлік І.М.

Клуб школярів «Світоч» забезпечує умови для проведення змістовного дозвілля дітьми та підлітками різних вікових категорій. Змістовне дозвілля та корисна зайнятість передбачають різноманітні види діяльності, пов’язані з процесами продуктивного творення і спілкування як з однолітками, так і з дорослими. Метою роботи КШ «Світоч» є наповнення вільного часу дитини значущим змістом, створення умов, що забезпечують довільний вибір форм заповнення вільного часу у відповідності до різнобічних інтересів і потреб.

На базі клубу школярів працюють такі гуртки :

– образотворче мистецтво: «Барвиста веселка», керівник Похилова О.А;

– декоративно-ужиткове мистецтво: «Сувенір», керівник Похилова О.А.;

– хореографія: Ансамбль стилізованого народного танцю «Гармонія», керівники Димова О.Р., Левченко Я.В., Попова В.О.;

– гуманітарний напрямок: «Говоримо українською», керівник Грунська С.В.;

– гуманітарний напрямок: «Народознавство», керівник Михайлік І.М.;

– творчі об’єднання: «Живе спілкування» та «Дозвілля», керівник Михайлік І.М..

Творче об’єднання « Живе спілкування»

Метою діяльності творчого об’єднання «Живе спілкування» є прищеплення вихованцям основ особистої та соціальної культури, що передбачає увесь спектр взаємин із навколишнім світом.

Основним завданням об’єднання є:

– формування соціально-громадянського досвіду особистості;

– розвиток, стимулювання та реалізація духовного і творчого потенціалу дитини;

– виховання вольових якостей;

– формування високоморального ставлення до людей, живої природи та довкілля, культурної спадщини людства, включаючи народознавчий компонент;

– формування активної життєвої позиції;

– орієнтація на закріплення у свідомості дітей та підлітків переваг здорового способу життя.

Вихованці ознайомлюються з різними формами творчого спілкування та активно приймають участь у різноманітних заходах, що проходять у КШ «Світоч».

Творче об’єднання «Дозвілля»

З давніх-давен в Україні народна педагогіка скеровувала ігрову діяльність підростаючого покоління на озброєння особистості необхідним об’ємом комунікативних, трудових, родинних, соціально-рольових установок, здатних забезпечити молоду людину навичками адекватної взаємодії у передбачених обставинах. Народна виховна мудрість покладала розв’язання важливих завдань формування особистості дитини саме на ігрову діяльність. Творче об’єднання «Дозвілля» у своїй діяльності бере за взірець зразки народної педагогіки, збагачує їх надбаннями сучасності й транспонує у життя через соціальний та творчий досвід вихованців. Сучасна гра – це відносно самостійна діяльність дитини, що забезпечує потребу у відпочинку, розвагах, пізнанні та розвитку духовних і фізичних сил. Діти в грі відчувають себе самостійними, за своїм бажанням спілкуються з однолітками, реалізують і поглиблюють свої знання та вміння. Граючи, діти пізнають навколишній світ.

Завданням об’єднання є розвити у дитини: – навички емоційно-вольової сфери дитини;

– уміння неупереджено, самостійно мислити;

– цікавість до пізнання нового, поглиблення уже набутих знань, умінь та навичок;

– уміння оригінально, творчо підходити до розв’язання ігрових завдань;

– умінь продуктивної комунікації з однолітками та людьми старшого віку;

– почуття товариськості та дружньої підтримки у виконанні ігрового завдання;

– навичок до адекватного сприйняття невдач і помилок.

AI Website Maker