Клуб школярів "Супутник"

Головною метою роботи клубу школярів «Супутник» є організація змістовного дозвілля дітей та підлітків в позашкільний час.

На базі КШ «Супутник» ведуть свою діяльність гуртки та творчі об’єднання:

Гурткі:

– «Молодіжне творче самоврядування» – Керівник Шубникова С.С.

– «Історичне Краєзнавство» – Керівник Лукашенко І.М.

– «Здібна дитина» -Керівник – Шубнікова А.М.

Творчі об’єднання:

«В колі друзів»
Керівник: Шубникова Світлана Семенівна.Мета: організація дозвілля вихованців у позаурочний час шляхом соціалізації вихованців.

Завдання:

– формування навичок здорового способу життя,

– формування культури спілкування;

– залучення дітей до спільної діяльності у середовищі, що відповідає їх інтересам та віковим особливостям

– створення в об’єднанні сприятливої психологічної атмосфери для дружнього спілкування;

– створення умов, що сприяють самореалізації вихованців.

Діяльність творчого об’єднання розраховано на дітей віком 6-12 років.Творче об’єднання «Планета Супутник».
Керівник: Шубникова Світлана Семенівна.

Мета: організація дозвілля вихованців у позаурочний час.

Завдання:

– різнобічний розвиток особистості;

– формування навичок здорового способу життя;

– залучення дітей до соціально важливих справ та заходів

– створення умов для якісного та змістовного дозвілля;

– формування суспільно – громадського досвіду особистості,

– створення умов, сприятливих для самореалізації вихованців.

Діяльність творчого об’єднання розраховано на дітей віком 10-14 років.

AI Website Generator