Гурток "Молодіжне творче самоврядування"

Клуб школярів «Стимул»
Керівник: Леонова Лариса Миколаївна. 

Клуб школярів "Супутник"
Керівник: Шубникова Світлана Семенівна

Метою роботи гуртка є формування громадських компетентностей молоді через відкриту дискусію, дебати, технологію критичного мислення, ефективну комунікацію та взаємодію.

Завданням роботи гуртка є формування наступних компетентностей:

– пізнавальної: сукупність компетенцій старшокласника у сфері самостійної пізнавальної діяльності;

– соціальної: уміння вихованців брати на себе відповідальність, приймати рішення, робити вибір; певна сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективне спілкування;

– практичної: вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел;

– творчої: мати потребу і готовність постійно навчатися протягом усього життя;

Діяльність гуртка розраховано на дітей віком 13-15 років.

Drag and Drop Website Builder