Гурток "Образотворче мистецтво" 

Керівник гуртка - Шатохіна Олена Миколаївна

Метою роботи гуртка є компетентністне формування особистості, створення умов для творчого розвитку дитини засобами образотворчого мистецтва.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

-сформувати культуру людських почуттів через сприймання творів мистецтва та безпосередньо у мистецькій діяльності;
-розвинути асоціативно-образне та просторове мислення, уяву, фантазію, пам’ять, художній смак і творчі здібності;
-надати вміння та навички з образотворчої діяльності, сформувати художньо-практичну компетентність, готовність -використовувати отриманий досвід у самостійній творчій роботі;
-сформувати здатність сприймати, інтерпретувати та характеризувати твори образотворчого мистецтва, висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи власні думки, судження, оцінки;
-сформувати уявлення про сутність, види та жанри образотворчого мистецтва, особливості художньо-образної мови, засвоїти основні художні прийоми і закономірності та відповідну термінологію;
-виховати духовні та моральні ціннісні орієнтири у сфері образотворчого мистецтва, інтерес, смак, потребу в творчості; національно-патріотичну свідомість та активну життєву позицію;
-сформувати потреби в творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні, професійному самовизначенні;
-сформувати розуміння зв’язку образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва, з природним і культурним середовищем життєдіяльності людини.


Діяльність гуртка спрямована на вихованців віком від 4 до 18 років.На заняттях з Образотворчого мистецтва Ваша дитина отримає безцінні навички малювання, здібності до образного та творчого мислення. Кожному нашому учню ми допоможемо сформувати творчу уяву, фантазію та нестандартне мислення, а також завжди забезпечуємо індивідуальний підхід до кожного маленького художника.

І безумовно, на наших заняттях діти оволодіють навичками користування різноманітними художніми матеріалами та техніками малювання (гуаш, пастель, акварель, акрил та інше).

Окрім того, наші вихованці приймають участь в міських, державних та міжнародних фестивалях та конкурсах.

Free AI Website Creator