Гурток "Малюнковий світ" 

Керівник гуртка - Зубова Владлена Анатоліївна
Відмінник освіти України, керівник гуртка-методист

Метою роботи гуртка є компетентністне формування особистості, створення умов для творчого розвитку дитини засобами образотворчого мистецтва.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

– Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуються образотворчого мистецтва.

– Практичної, що сприяє оволодінню навичками живопису, графіки, декоративного мистецтва.

– Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей: спостережливості, відчуття масштабу, кольору та пропорцій, художньо-образного сприйняття побаченого та його творчого відображення засобами мистецтва, варіативності та асоціативності.

– Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого, шанобливого ставлення до народних традицій, національної свідомості, формування естетичного смаку, популяризації народних промислів.

Діяльність гуртка спрямована на вихованців віком від 6 до 17 років

AI Website Generator