"Народний художній колектив" Дитячий ансамбль "Калинка"

Керівники: Відмінник освіти України, керівник гуртка-методист Чеботарьова Тетяна Борисівна

Керівник гуртка-методист Кошель Олена Олександрівна;
Солнцева Неля Іванівна;
Акомпоніатор: Трішина Наталя Василівна 


Навчально-творча діяльність вихованців ансамблю базується на засвоєнні інтегрованого комплексу предметів за двома напрямками: хореографічним та інструментальним.

Метою роботи ансамблю є формування у вихованців особистісно-ціннісне ставлення до хореографічного та музичного мистецтв, зокрема до народного; забезпечення творчих потреб кожного вихованця відповідно до його нахилів , інтересів та можливостей та формування життєвих компетенцій особистості засобами естетичного виховання.

Основні завдання роботи:

-Розкриття індивідуальних здібностей вихованців, досягнення майстерності кожним вихованцем, розвиток творчої активності, артистизму, музичності, виразності в рухах.
-Опанування техніки класичної та народної хореографії, техніки гри на народних музичних інструментах, формування спеціальних теоретичних знань та практичних умінь та навичок.
-Забезпечення психологічної підтримки вихованців в умовах великого різновікового колективу, виховання морально-вольових і морально-етичних якостей вихованців.

В ансамблі «Калинка» займаються діти від 4 до 18 років.

AI Website Builder