Гурток "Англійська мова для малят"

Керівник гуртка Кобріна Катерина Володимирівна,

Керівник гуртка Балабуха Анастасія Віталіївна
(вул. Дорошенка, 1)

Мета і основний зміст роботи: сприяння повноцінному, своєчасному розвиткові дитини, збагаченню її інтелектуальної, вольової, емоційної, моральної та соціальної сфер у процесі оволодінні основами іншомовного спілкування. Практичне опанування дітьми мовних і мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для спілкування англійською мовою, створення певної бази для вільного володіння англійською мовою в подальшому.

Навчання дошкільників англійської мови – це система певним чином організованої цільової ігрової діяльності, що сприяє розвиткові і вихованню дитини, реалізації нею у процесі такої діяльності нагромадженого досвіду і сформованих якостей для засвоєння мінімізованого обсягу англомовних знань та вмінь. Мета дошкільного навчання передбачає реалізацію виховних, розвивальних, освітніх та практичних цілей.

Основні завдання:

формувати комунікативні навички: уміння слухати співрозмовника, реагувати на його мову, починати, підтримувати і завершувати розмову;
навчати виконувати проектні роботи, творчі завдання, складати та розгадувати ребуси та кросворди;
поглиблювати знання про культуру та традиції англомовних країн;
забезпечити розуміння значення іноземної мови в суспільстві;
розвивати природне прагнення школярів пізнавати світ та навчатися;
виховувати естетичне сприйняття пісенно-поетичного матеріалу, уміння долати труднощі та досягати успіхів у власній діяльності.


Реалізація завдань курсу:

бесіди;
ігри (рухливі, навчальні, пізнавальні, комунікативні, логічні, рольові, дидактичні, лінгвістичні);
конкурси;
вікторини ;
створення проектів;
театралізація казок;
віртуальні подорожі та екскурсії;
перегляд презентацій, відеоматеріалів та мультфільмів. 

Drag and Drop Website Builder