Клуб школярів "Стимул"

Методист: Леонова Лариса Миколаївна,

Головною метою роботи клубу школярів «Стимул» є організація змістового дозвілля дітей та підлітків в позашкільний час.

На базі клубу школярів ведуть свою діяльність гуртки:

– «Молодіжне творче самоврядування» – керівник: Леонова Лариса Миколаївна;Творчі об’єднання:

«Фантазери».
Мета: формування культурної компетентністі шляхом залучення до різних видів творчої діяльності.

Основні завдання:

– розвивати у дітей творчі здібності;

– ознайомити дітей з різноманітними техніками виконання виробів декоративно – прикладного напрямку;

– розвивати художній смак та ціннісне ставлення до мистецтва;

– виховувати толерантне ставлення до інших;

– розвивати навички ефективного спілкування.«Весела команда»;
Мета: пропаганда здорового способу життя, сприяння формуванню культури здоров’я через спільну діяльність та роботу в командах.

Основні завдання:

– виховувати дбайливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих;

– ознайомити з правилами особистої гігієни та профілактики захворювань;

– опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання та аналізу інформації стосовно здорового харчування та способу життя.Ігротека «Ігрова мозаїка».
Мета: формування соціальної компетентності через ігрові моменти та

розвиток навичок роботи у команді

Основні завдання:

– ознайомити дітей з ігровими формами роботи, з рухливими, народними іграми та елементами спортивних ігор;

– розвивати комунікативні здібності через спілкування з однолітками та командну роботу;

– сприяти формуванню дружньої атмосферу у дитячому середовищі;

– систематизувати знання дітей з різних тем в ігровій формі;

– навчити дітей гідно сприймати перемогу чи поразку.

Діяльність клубу школярів «Стимул» розраховано на дітей віком 8-15 років.

Best AI Website Maker