"Народний художній колектив" Театр-студія "Музична казка"

Педагоги студії:
Учкіна Надія Анатоліївна відмінник освіти України, керівник гуртка методист, викладач хореографічного напрямку(класичний танець, сучасна хореографія, партерна гімнастика);

Учкін Данило Олександрович викладач театрального та хореографічного напрямку
 "Сценічна мова", "Акторська майстерність", "Сучасна хореографія"

Таран Тамара Василівна викладач вокального напрямку (класичний, сучасний вокал)

Програма освітньої діяльності спрямована на здобувачів освіти позашкільної освіти віком від 4 до 18 років та розрахована на 10 років, відповідно до 3 рівнів навчання:

Мета навчальної програми – формування творчої особистості засобами художньо-естетичної творчості (театр, вокал, хореографія).

Завдання програми є сформувати ключові компетенції:

Навчально-пізнавальні компетенції зміст яких спрямований на розвиток творчих, фізичних, музичних, пізнавальних, розумових здібностей на кожному занятті, вміння вчитися та оперувати знаннями;
Практичні компетенції зміст яких полягає в опануванні акторських, мовних, хореографічних, вокальних знань, вмінь та навичок в практичній діяльності на кожному занятті та під час виступів;
Творчі компетенції зміст яких полягає у формуванні віри у свої сили, творчої уяви, емоційної стійкості, креативного мислення, вмінні співпрацювати та працювати в групі, включатися в проекти, висловлювати свою думку, вміти знаходити нові рішення;
Соціальні компетенції зміст яких полягає в ефективному спілкуванні, співпереживанні та надання допомоги, розвитку дружніх взаємин, упевненої та гідної поведінки, вмінні показувати стійкість перед труднощами, бачити проблеми, шукати шляхи подолання та застосувати пізнавальні, творчі, практичні компетенції в умовах швидких змін та протягом життя.

Free AI Website Software