Гурток "Оберіг"

Керівник гуртка Сорокіна Світлана Олександрівна

Мета гуртка - сприяти в формуванні всебічно розвинутої особистості та створення умов для творчого розвитку вихованців. Виховання активної та вільно мислячої особистості, що виявляє цікавість до художньої творчості та бажання вчитися засобами декоративно-ужиткового мистецтва.

Програма гуртка передбачає навчання учнів з 8 років та має завдання:

-створити умови для здобуття учнями знань, вмінь та навичок з різних технік декоративно-ужиткового мистецтва;
-навчити поєднувати різноманітні техніки у процесі виконання виробів;
-розкрити творчий потенціал дітей;
-сформувати знання про українські народні ремесла;
-опанувати техніки виготовлення оберегів з оздобленням вишивкою та природними матеріалами;
-виробити індивідуальний стиль роботи;
-виховати дбайливе ставлення та пошану до надбань народного мистецтва;
-сформувати почуття патріотизму, любові до рідного краю;
-розвинути художній смак, творчу уяву, фантазію;
-розвинути якості відповідальної особистості, які допомагають в досягненні мети;
-прищепити дітям інтерес і любов до творчої праці. 

AI Website Maker